فیلترهای ویسل

فیلترهای لانه زنبوری یا فیلترهای ویسل (کمپرسور باد,اکسیژن) با توجه به بازدهی آن ها در جذب ذرات و غبار اتمسفریک ( براساسا اتاندارد اشری ۷۶/۵۲) در سه گروه طبقه بندی […]

آیا به فکر سلامتی و محیط زیست خود هستید؟

سلامتی و محیط زیست متاسفانه حال هوای کشورمان چندین سال است که خوب نیست و خیلی از روزها آرزوی یک نفس عمیق در یک هوای پاک بر دلمان می ماند، […]