فیلتر هوا کربن اکتیو

فیلتر هوا کربن اکتیو که تولید آن از اواخر سال ۱۳۸۳ توسط شرکت دلتا فیلتر آذر شروع شد صرفا به منظور جذب انواع روایح نظیر بوی سیگار،بوی حاصله از سرخ کردن سیزیجات […]