فیلترهای اولپا

فیلترهای اولپا فیلترهای اولپا دارای افیشنسی (راندمان) بسیار بالایی بوده و سیستم ساخت آن همانند فیلترهای هپا انجام میشود  با این تفاوت که نوع کاغذ میکروفایبرگلاس آن دارای الیاف ظریفتر […]